Умови та порядок використання власного транспортного засобу іноземцем на території України

Умови та порядок використання власного транспортного засобу іноземцем на території України регламентується Конвенцією про тимчасове ввезення, Митним кодексом України, Закон України «Про дорожній рух», Постановою КМУ від 07.09.1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» та іншими законодавчими актами.

Україна 24.03.2004 року приєдналася до Конвенції про тимчасове ввезення, відповідно до змісту якої кожна із Договірних Сторін зобов’язується надавати згоду на тимчасове ввезення товарів (у тому числі транспортних засобів), зазначених у Додатках до Конвенції. При цьому режим тимчасового ввезення надається з загальним умовним звільненням від ввізного мита і податків та без застосування ввізних обмежень чи заборон економічного характеру.

Зазначене свідчить про те, що тимчасове ввезення громадянином іншої країни транспортного засобу на територію України звільняється від оподаткування та ввізних обмежень.

Додатком С (Додатком щодо транспортних засобів) передбачено можливість тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного та приватного призначення.

Під приватним користуванням розуміється перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання.

До транспортних засобів приватного використання встановлюються наступні вимоги:

– мають бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення;

– мають ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території;

– мають бути зареєстрованими на ім’я особи,  яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення;

Строки

У відповідності до п. 2 ст. 9 Додатку С до Конвенції протягом кожного дванадцятимісячного періоду транспортні засоби приватного використання можуть перебувати на території тимчасового ввезення протягом шестимісячного терміну, який може бути як неперервним, так і з перервами.

Відповідні строки містяться також  у ст. 380 Митного кодексу України (далі МК України).

Згідно з ч. 1 ст. 380 МК України тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом. Таким чином, громадянка США має право тимчасово ввезти на територію України власний транспортний засіб та використовувати його в особистих цілях строком до 1 року. При цьому строк може бути подовжений до 60 днів у разі дії обставин непереборної сили (стихійне лихо, епідемія, військові дії, техногенні катастрофи та ін.) та особистих обставин громадян (хвороба, смерть близьких осіб тощо) за умови обов’язкового документального підтвердження таких обставин при зверненні до митного органу.

Відповідальність за порушення строків

Відповідальність за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та втрату транспортних засобів встановлена у ст. 481 МК України та передбачає наступні санкції.

Зміст порушенняСанкція
перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більш, ніж на 3 доби  попередження або штраф в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
повторне перевищення строків тимчасового ввезення більш, ніж на 3 доби протягом рокуштраф в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більше ніж на десять діб, але не більше ніж на двадцять дібштраф в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більше ніж на двадцять діб, але не більше ніж на тридцять дібштраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більше ніж на тридцять діб втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектуванняштраф в розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Порядок ввезення

Згідно з п. 8 ч. 10 ст. 374 МК України при ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, а також пальне, що міститься у звичайних баках таких транспортних засобів, встановлених заводом-виробником. За змістом пункту 6 частини 1 статті 70 МК України тимчасове ввезення є одним з видів митних режимів, запроваджених з метою застосування законодавства України з питань державної митної справи.

Відповідно до статті 103 МК України тимчасове ввезення – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Відповідно до ч. 2 ст. 380 МК України транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від проведення заходів офіційного контролю, а також від подання документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо переміщення транспортних засобів особистого користування через митний кордон України. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу. Пальне, що міститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами.

Водночас має значення кількість транспортних засобів особистого користування, що ввезено або ввозиться ним на митну територію України саме в режимі тимчасового ввезення в порядку, встановленому статтею 380 МК України. Оскільки громадяни-нерезиденти в порядку статті 380 МК України можуть тимчасово (до 1 року) ввозити на митну територію України транспортні засоби особистого користування у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію й в разі перевищення цієї кількості товару – його пропуск через митний кордон України здійснюється в порядку, визначеному частиною 2 статті 379 МК України.

Відповідно до УКТ ЗЕД автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі віднесено до товарної позиції 8703.

Тобто громадяни інших країн можуть ввезти на територію України в митному режимі тимчасового ввезення в порядку статті 380 МК України транспортні засоби у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію (зокрема, 8703).

Також згідно з ч. 8 ст. 380 МК України транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації. Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до  ч. 10 ст. 34 Закону «Про дорожній рух» транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію України більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення без зміни реєстраційних документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Реєстрація та видача реєстраційних документів здійснюється на підставі Порядку державної реєстрації та зняття з обліку автомобілів, затвердженим постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388.

Згідно з п. 3 п. 8 Порядку № 1388 реєстрація проводиться територіальними сервісними центрами МВС на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника.

Відповідно до п. 31 Порядку № 1388 реєстрація тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів проводиться за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. На тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування більш як на 30 діб, видаються тимчасові реєстраційні талони із зазначенням строку тимчасового ввезення, про що зазначається в документах про митне оформлення таких засобів. Після закінчення строку тимчасового ввезення транспортні засоби вважаються незареєстрованими.

Відповідальність за порушення вимог щодо реєстрації

Відповідно до ч.6 ст. 121 КУПАП за керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку, передбачено штраф у розмірі 50 нмдг. (750 грн.)

Згідно з ч. 7 ст. 121 КУПАП повторне протягом року вчинення зазначеного правопорушення передбачає накладення штрафу в розмірі 1000 нмдг. (15000 грн.) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Положеннями статті 37 Закону «Про дорожній рух» регламентовано, що експлуатація незареєстрованих транспортних засобів забороняється. Аналогічна правова норма закріплена у п. 2.9 в ПДР, відповідно до приписів якої водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в уповноваженому органі МВС.

Відповідно до ст. ст. 265-2 КУПАП у разі наявності підстав вважати, що водій вчинив порушення, передбачені частинами 6-7 статті 121 КУпАП, працівник поліції тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.

Порядок реєстрації тимчасово ввезених транспортних засобів

Для реєстрації транспортних засобів, тимчасово ввезених на територію України, потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

• заява встановленого зразка (заповнюється в сервісному центрі МВС);

• документ, що посвідчує особу;

• документ про присвоєння ідентифікаційного коду;

• документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення представника);

• свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за межами України;

• документи про митне оформлення транспортного засобу;

• платіжні документи про оплату адміністративного здору ва видачу тимчасового талона.

Інші законодавчі вимоги

Згідно з положеннями пункту 10.4 статті 10 Закону України «Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», під час в`їзду на територію України власник транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, зобов`язаний мати на весь термін перебування такого транспортного засобу на території України сертифікат міжнародного автомобільного страхування «Зелена картка» або внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності.

Права та обов’язки громадян інших країн (нерезидентів)

Нерезиденти мають право:

  • возити на територію України ТЗ в митному режимі тимчасового ввезення в порядку статті 380 МК України транспортні засоби у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію;
  • вільно використовувати ТЗ на території України в особистих цілях (використання ТЗ для здійснення підприємницької діяльності заборонено)

Нерезиденти зобов’язані:

– дотримуватися порядку ввезення ТЗ на територію України;

– у разі ввезення ТЗ більш як на 30 діб – зареєструвати у сервісному центрі МВС;

– мати на весь термін перебування такого транспортного засобу на території України сертифікат міжнародного автомобільного страхування «Зелена картка» або внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності; – не розкомплектовувати на запасні частини та не передавати у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

– вивезти транспортний засіб за межі митної території України після закінчення річного строку або помістити у митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи оформити для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів;

– у разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили надати митним органам достатні докази їх втрати чи зіпсування. У такому випадку перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється. Також дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим знищення або руйнування.

Потенційні проблемні питання

Використання транспортного засобу третіми особами забороняється ч. 5 ст. 380 МК України. Зокрема, передбачено, що тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.

Однак відповідно до положення п. b) ст. 7 Додатку С до Конвенції транспортні засоби приватного використання можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення. Кожна Договірна Сторона може дозволити таке використання особою, яка постійно проживає на її території, зокрема, якщо вона використовує його від імені і згідно з інструкціями користувача права на тимчасове ввезення.

З цього приводу склалася суперечлива судова практика, оскільки норми Митного кодексу та норми Конвенції по-різному регулюють дане питання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *