Тахограф, для чого він потрібен, та яка відповідальність за порушення його використання, або відсутність

Тахограф (контрольний пристрій) – обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв.

Для чого та кому потрібен тахограф

Відповідно до ч. 4 та 10 ст. 20 Закону України «Про автомобільний транспорт» до перевезень пасажирів автобусами у нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що використовуються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв.

На території України повинні виконуватися вимоги встановлення та використання на транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень, контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв, передбачені законодавством країн, на території яких виконуються перевезення.

Частиною 7 та 8 статті 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» також передбачено, що у транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої – тахографи.

Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв – тахокарти, а також, у разі якщо у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.

Крім цього, п. 6.1 р. VI Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів передбачено, що автобуси, що використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км, вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.

В яких транспортних засобах має бути встановлений тахограф

Тахограф має бути встановлений:

1. в автобусах, які:

1.1. здійснюють перевезення пасажирів у нічний час (з двадцять другої до шостої години);

1.2. використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км.

2. в транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень пасажирів та/або вантажів.

3. в вантажних автомобілях з повною масою понад 3,5 тонн.

Порядок встановлення, технічного обслуговування та використання тахографів на автомобільних транспортних засобах

Відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 № 385 (далі Інструкція) встановлення тахографів здійснюють виробники транспортних засобів, або пункти сервісу тахографів, які внесені Мінінфраструктури до переліку уповноважених суб’єктів господарювання.

Пунктом 2.7 Інструкції визначено, що за результатами перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу пункт сервісу тахографа оформлює у двох примірниках протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу. Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу зберігають протягом трьох років з дати проведення робіт.

Відповідно до пункту 3.3 Інструкції  водій транспортного засобу, обладнаного тахографом:

 1. забезпечує правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа;
 2. своєчасно встановлює, змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання;
 3. використовує тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа – особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;
 4. має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом; 
 5. у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);
 6. у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.

Згідно з інформацією Департаменту транспорту Європейської економічної комісії ООН нові положення (поправка № 6) Європейської Угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що виробляють міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), підписаної в Женеві 1 липня 1970 року, були прийняті Робочою групою з автомобільного транспорту КВТ ЄЕК ООН S.С.1) на 103-й сесії (м. Женева, 29-31 жовтня 2008 р.) і набирали чинності з 20 вересня 2010 року.

Шоста поправка має на меті приведення ЄУТР у відповідність до законодавства, введеного в дію в Європейському Союзі (постанова ЄС № 561/2006 від 15.03.2006) у частині періодів керування та відпочинку професійних водіїв, з тим щоб забезпечити гармонізацію цих двох систем правил та безпеку дорожнього руху.

Відповідно до Поправки 6 до ЄУТР з 20 грудня 2010 року загальна кількість тахограм у водіїв має становити 29 (тобто за поточний день та попередні 28 календарних днів).

Аналогічні положення щодо кількості тахограм у водіїв містяться і у пункті 6.1 розділу VI Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340.

Відповідальність

У зв’язку з тим, що тахограми та роздрукування даних роботи тахографа (у разі оснащення транспортного засобу цифровим тахографом) є носієм інформації про дотримання водіями режиму праці та відпочинку, їх відсутність під час державного контролю підтверджує порушення режиму праці та відпочинку водіями колісних транспортних засобів.

Відсутність необхідної кількості тахокарток у водія можна підтвердити документами, що відповідають вимогам чинного законодавства (лікарняний наказ на відрядження, наказ на відпустку, чеки, квитанції тощо), але з метою сприяння проведення перевірки перевізникам рекомендується використовувати для підтвердження діяльності Бланки підтвердження , затверджені поправкою № 6 до ЄУТР, яка відповідно до статті 12-біс (Зразки типових бланків) та нового Додатка 3 до додатку до ЄУТР передбачає оформлення Бланка підтвердження діяльно та водія та в Інструкції визначає умови його використання.

За порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:

 • перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтями 39 і 48 цього Закону, – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17000 грн. (абз. 3 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, визначених статтею 53 цього Закону, – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34000 грн. (абз. 6 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17000 грн. (абз. 7 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів – штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 грн. (абз. 8 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 грн. (абз. 9 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку – штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн. (абз. 11 ч. 1 ст. 60 Закону).

Відповідно до ч. 4 ст. 60 Закону під час скоєння однією особою двох чи більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

У зв’язку із чим у разі невиконання автоперевізником вищевказаних вимог та ненадання тахограм (за поточний день та попередні 28 календарних днів) та роздрукування даних роботи тахографа (у разі оснащення транспортного засобу цифровим тахографом), у випадках передбачених законодавством, адміністративно-господарські штрафи накладаються відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 60 Закону за кожне правопорушення окремо, у тому числі за кожний робочий день.

Отже, за порушення пов’язані з використанням тахографів та режиму праці водіїв, автомобільні перевізники несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 340 до 34000 грн. за кожне порушення окремо.

Хто притягає до відповідальності

Порядком проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 передбачено, що у разі виявлення в ході рейдової перевірки (перевірки на дорозі) транспортного засобу порушення, справа про порушення розглядається в територіальному органі Укртрансбезпеки за місцезнаходженням автомобільного перевізника або за місцем виявлення порушення (за письмовою заявою уповноваженої особи автомобільного перевізника) не пізніше ніж протягом двох місяців з дня його виявлення.

У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Справа про порушення розглядається у присутності уповноваженої особи автомобільного перевізника.

Про час і місце розгляду справи про порушення уповноважена особа автомобільного перевізника повідомляється під розписку чи рекомендованим листом із повідомленням або надсиланням на офіційну електронну адресу (за наявності).

У разі неявки уповноваженої особи автомобільного перевізника справа про порушення розглядається без її участі.

За наявності підстав керівник територіального органу Укртрансбезпеки або його заступник виносить постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів.

Адміністративно-господарський штраф повинен бути перерахований автомобільним перевізником на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, про що повідомляється територіальний орган Укртрансбезпеки, посадовою особою якого винесено відповідну постанову.

Копія постанови видається не пізніше ніж протягом трьох днів після її винесення уповноваженій особі автомобільного перевізника під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.

У разі оскарження постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів стягнення сплачується не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після отримання повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Отже, перевізники зобов’язані дотримуватись вимог законодавства, яке регулює використання тахографів та робочого режиму водіїв, оскільки з урахуванням передбаченої відповідальності за кожне окреме правопорушення, сума штрафу може виявитися значною.

Якщо у Вас виникли додаткові питання стосовно законодавчого регулювання діяльності перевізників, Ви можете звернутись до адвоката за консультацією по телефону, або задати питання у коментарях.

66 відповідей до “Тахограф, для чого він потрібен, та яка відповідальність за порушення його використання, або відсутність”

 1. Аватар Володимир
  Володимир

  Доброго дня чи можна використовувати індивідуальну книгу водія, якщо в мене несправний тахограф

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!Відповідно до п. 6.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія (додаток 3) або повинен мати копію графіка змінності водіїв.
   Враховуючи той факт, що ваш автомобіль обладнаний тахографом, який вийшов з ладу, перевіряючі можуть скористатися цим, та скласти на вас акт про порушення. Тому краще відремонтувати встановлений тахограф. При цьому поки тахограф буде перебувати у ремонті, потрібно відповідно до вказного порядку, вести індивідуальну контрольну книжку водія.

 2. Аватар Олег
  Олег

  Доброго вечора, якщо автомобіль стояв 2 місці , я можу написати бланк підтвердження діяльності за цей період? Та чи мають право вимагати тахокарти за період до того як він став на ремонт? Дякую.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий вечір! Відповідо до п. 6.4 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів у разі тимчасової непрацездатності водія чи перебування його у відпустці, а також якщо водій не здійснював перевезення пасажирів чи/та вантажів, Перевізник може заповнювати бланк підтвердження діяльності (додаток 4). Водії зберігають бланк підтвердження діяльності протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
   Таким чином, у вашому випадку перевізник має заповнити бланк підтвердження діяльності.
   Щодо другої частини питання, то відповідно до п. 6.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів водії зберігають записи щодо режиму праці та відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
   Отже, із зазначеного стає зрозумілим, що у водія мають бути тахокарти за 28 днів до дня коли автомобіль став на ремонт.

 3. Аватар Тарас
  Тарас

  Доброго дня. Хотів спитати чи поширюється обовязковість установки тахографа, а в його відсутність обовязковість індивідуальної книжки водія на машину до 3,5 тони. Оскільки наказ 340 не поширюється на автомобілі до 3,5 тони.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до п. 1.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів вимоги цього Положення поширюються на автомобільних перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів чи/та вантажів колісними транспортними засобами (далі – ТЗ).
   Пунктом 1.4 передбачено, що це Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються:
   – фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без використання праці найманих водіїв;
   – під час стихійного лиха, аварій та інших надзвичайних ситуацій;
   – транспортними засобами Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі Національної гвардії України), Міністерства оборони України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України або транспортними засобами, орендованими ними без водія, коли такі перевезення здійснюються з метою виконання завдань, покладених на ці державні органи, та під їх контролем;
   – сільськогосподарськими підприємствами або підприємствами лісового господарства, якщо ці перевезення виконуються тракторами або іншою технікою, призначеною для місцевих сільськогосподарських робіт чи робіт у галузі лісового господарства, та слугують виключно для цілей експлуатації цих підприємств;
   – закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності;
   – транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють експлуатаційне утримання, будівництво та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць у населених пунктах, а також інших об’єктів транспортної інфраструктури в радіусі не більше 150 км від об’єкта будівництва (ремонту), які обладнані спеціальними світловими сигнальними пристроями відповідно до пункту 3.6 розділу 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, за умови наявності у водія відповідного транспортного засобу первинного документа, що фіксує маршрут руху такого транспортного засобу, а також у разі забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів і виникнення інших перешкод у дорожньому русі.
   Пунктом 6.3 цього Положення передбачено, що Водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія або повинен мати копію графіка змінності водіїв.
   Отже, якщо ваш автомобіль має масу меньше 3,5 тонн, але ви не підпадаєте під випадки, що визначені у п. 1.4 Положення, то ви зобов’язані вести індивідуальну контрольну книжку водія або мати копію графіка змінності водіїв

 4. Аватар Юрій
  Юрій

  Доброго здоров’я! Підкажіть будь ласка наш водій вантажівки в тахографі включив режим “аут” і так їздив 5 днів, якщо його зупинять і побачать що він їде в режимі “аут” прицьому його картка в тахографі, хто за це буде нести відповідальність водій чи фірма-перевізник? І яке стягнення за це передбачено? Дякую

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий деньй! Якщо в режимі “аут” тахографом не здійснюється фіксація руху транспортного засобу і режиму праці та відпочинку, то у такому випадку під час перевірки у водія фактично будуть відсутні документи, які передбачені п. 3.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті (далі Інструкція).
   Відповідно до п. 3.5 Інструкції перевізники аналізують інформацію щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою тахографа, а в разі виявлення порушень вживають заходів щодо недопущення та запобігання виникненню їх в подальшому.
   Крім цього п. 3.6 Інструкції перевізники забезпечують належну експлуатацію тахографів та транспортних засобів з установленими тахографами та згідно з вимогами ЄУТР здійснюють періодичні інспекції, які включають перевірку:
   правильності роботи тахографа та відповідності його типу згідно із законодавством (обов’язковість установлення тахографа певного типу – аналоговий або цифровий, позначка затвердження типу згідно з ЄУТР;
   наявності та цілісності таблички тахографа та його пломб, а також маркування таблички та пломб тахографа знаком ПСТ, внесеним до Переліку;
   дотримання вимог щодо періодичності проведення перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, а також перевірки тахографа;
   дотримання вимог щодо періодів роботи та відпочинку водіїв та їх відповідність параметрам руху, зареєстрованим тахографом;
   наявності у водіїв транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеній пунктом 3.3 цього розділу, або наявності та чинності картки для цифрового тахографа;
   строків зберігання відповідної інформації, отриманої за допомогою тахографа, протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу та повірки тахографа.
   Враховуючи зазначене, слід звернути увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону України “Про автомобільний транспорт” документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
   для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством;
   для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством.
   Крім цього, відповідно до абз. 3 ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” за перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтями 39 і 48 цього Закону, до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарський штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто 17000 гривень.

 5. Аватар Вікторія
  Вікторія

  Доброго дня, чоловіку під час рейдової перевірки винесли постанову за відсутності індивідуальної книжки водія. Він їхав на Рено Мастер до 3,5 тонн і здійснював не комерційне перевезення, що і зазначив у акті. Чи це правомірно? Чи можна оскаржувати?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Вимога щодо обов’язку мати індивідуальну контрольну книжку водія або копію графіка змінності водіїв у автомобілях, які необладнані тахографом зафіксована у п. 6.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів (далі Положення).
   В свою чергу, п. 1.4 Положення передбачено, що це Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються, зокрема, фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без використання праці найманих водіїв.
   Отже, якщо ваш чоловік дійсно здійснював перевезення за власний рахунок для власних потреб, то постанова за відсутність індивідуальної книжки водія є протиправною, та її потрібно оскаржувати.

 6. Аватар Олександр
  Олександр

  Добрий день, скажіть, якщо вантажний автомобіль обладнаний цифровим тахографом то чи мусить водій робити КОЖНОГО дня зчитування тахографа і складати всі роздруківки чи досить мати при перевірці протокол адаптації тахографа і чіпкарту водія ? Дякую

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Відповідно до п. 3.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті водій транспортного засобу, обладнаного тахографом має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу
   цифровим тахографом
   .
   Отже, водій транспортного засобу, який обладнаний цифровим тахографом крім протоколу про перевірку та адаптацію тахографа, зобов’язаний мати або картку водія, або роздруківки даних роботи тахографа, у кількості, що визначена законодавством.

 7. Аватар Віталій
  Віталій

  Доброго дня. Дайте відповідь на таке питання: Водій їхав без чіпа з Північної частини України на Південну, в центральній частині країни було складено акт про порушення. (тут не обговорюється винуватий плати) УТБ копію АКТа водію надали. Питання скільки він може їхати з цим актом? Маршрут на південну Україну і назад в Центр країни. Чи не випишуть йому знову штраф?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Тому поки водій здійснює перевезення вантажу, під час перевезення якого було виявлено порушення і накладено штраф, накладення повторного штрафу буде незаконним. Однак, на мою думку, якщо на зворотному шляху перевізник візьме нове замовлення та новий вантаж, то у такому випадку водія знову можуть оштрафувати, оскільки підставою для накладення штрафу будуть інші документи, зокрема, інша ТТН.

 8. Аватар Анна
  Анна

  Добрий день, якщо повна маса рівно 3,5 т, не понад 3,5, тахограф потрібен (міжнародні перевезення власного товару). Дякуємо

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до ч. 7 ст. 53 Закону України “Про автомобільний транспорт” у транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої – тахографи.
   Оскільки в даній статті немає прив’язки до ваги автомобіля, а умовою для встановлення тахографа є міжнародне перевезення вантажів, то у вашому автомобілі має бути встановлений тахограф.

 9. Аватар Тетяна
  Тетяна

  Доброго дня. Підкажіть, авто 3,5т., здійснює перевезення власної продукції товариства, комерційні послуги з перевезення не надаються, чи потрібен тахограф?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Вдповідно до статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобіль вантажний – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів; автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами; вантажні перевезення – перевезення вантажів вантажними автомобілями.
   Отже, з наведених положень законодавства вбачаємо, що перевізником є не лише ті особи, що здійснюють перевезення на договірній основі, а й ті, які здійснюють перевезення для власних потреб.
   Згідно з статтею 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобільний перевізник повинен: виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів; забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства.
   Згідно з пунктом 1.2 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 07 червня 2010 року № 340 (далі – Положення № 340), це Положення встановлює особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів (далі – водії) та порядок його обліку.
   Відповідно до пункту 1.3 Положення № 340 вимоги цього Положення поширюються на автомобільних перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів чи/та вантажів колісними транспортними засобами (далі – ТЗ).
   Пунктом 1.4 Положення № 340 це Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються:
   – фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без використання праці найманих водіїв;
   – під час стихійного лиха, аварій та інших надзвичайних ситуацій;
   – транспортними засобами Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі Національної гвардії України), Міністерства оборони України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України або транспортними засобами, орендованими ними без водія, коли такі перевезення здійснюються з метою виконання завдань, покладених на ці державні органи, та під їх контролем;
   – сільськогосподарськими підприємствами або підприємствами лісового господарства, якщо ці перевезення виконуються тракторами або іншою технікою, призначеною для місцевих сільськогосподарських робіт чи робіт у галузі лісового господарства, та слугують виключно для цілей експлуатації цих підприємств;
   – закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності;
   – транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють експлуатаційне утримання, будівництво та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць у населених пунктах, а також інших об’єктів транспортної інфраструктури в радіусі не більше 150 км від об’єкта будівництва (ремонту), які обладнані спеціальними світловими сигнальними пристроями відповідно до пункту 3.6 розділу 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, за умови наявності у водія відповідного транспортного засобу первинного документа, що фіксує маршрут руху такого транспортного засобу, а також у разі забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів і виникнення інших перешкод у дорожньому русі.
   Пунктом 6.1 розділу VI Положення № 340 передбачено, що автобуси, що використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км, вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.
   Отже, із зазнначеного стає зрозумілим, що законодавством передбачений виключний перелік підстав, коли вантажні автомобілі не обладнуються тахографом.
   Оскільки повна маса автомобілю вашого підприємства понад 3.5 тонн, та ваше підприємство не підпадаєте під ознаки, які наведені у п. 1.4 Положення № 340, автомобіль вашого підприємства має бути обладнайний тахографом.

   1. Аватар Андрій
    Андрій

    Доброго дня! Виникла така ситуація: взяли в найм авто разом з водієм , щоб зробити перевезення з Запоріжжя в Кривий Ріг, по дорозі до Кривого Рогу водія зупинили транспортники з рейдом Тагограф, і виписали йому акт, але в акті вказали автомобільного перевізника мене ( той хто наймав водія) і ми вказані в ТТН помилково як перевізник, чи взагалі чи це законно , виписувати акт по ТТН а не по свідоцтву реєстрації транспортного засобу! На нашому балансі взагалі авто немає! І сьогодні на нас прийшов лист зі штрафом 17 000 грн

    1. Аватар Ішутко Сергій
     Ішутко Сергій

     Добрий день!
     Абзацом 2 пункту 15 Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. № 1567 передбачено, що під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі) перевіряється виключно: наявність визначених статтями 39 і 48 Закону документів, на підставі яких здійснюються перевезення автомобільним транспортом.
     Відповідно до ст. 48 Закону України «Про автомобільний транспорт» документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
     для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством;
     для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством.
     При оформленні товарно-транспортної накладної вантажовідправник зазначає такі обов’язкові реквізити:
     дата і місце складання;
     вантажовідправник (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
     автомобільний перевізник (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), прізвище, ім’я, по батькові водія та номер його посвідчення;
     вантажоодержувач (повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
     транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), його параметри із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто;
     пункти завантаження і розвантаження.
     Крім цього, відповідно до п. 11.1 гл. 11 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.1998 р. за № 128/2568 основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.
     Товарно-транспортну накладну суб’єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.
     Отже, основним документом, на підставі якого здійснюється перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, серед обов’язкових реквізитів якої є дані про перевізника.
     Враховуючи зазначене, та той факт, що серед переліку документів, які перевіряються під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі) тільки товарно-транспортна накладна має інформацію про перевізника, дії працівників Укртрансбезпеки відповідали законодавству.

  2. Аватар Костянтин
   Костянтин

   Добрий день, цікавить чи потрібно встановлювати тахограф на кран маніпулятор повна маса 19т

   1. Аватар Ішутко Сергій
    Ішутко Сергій

    Добрий день! Якщо кран маніпулятор використовується для перевезення вантажів, то потрібно.

 10. Аватар Вікторія
  Вікторія

  Доброго дня, зупинили водія (ТЗ евакуатор) та при перевірці шайб за останні 28 днів, виявили що немає декількох шайб у цей проміжок часу (в ці дні водій був вихідний тому що не було роботи). Підкажіть будь ласка, Як правильно потрібно оформлювати ці проміжки часу (вихідні або коли ТЗ не працює з причини того що немає роботи)?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Стаття 1 Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) містить термін “відпочинок”, який означає будь-який безперервний період тривалістю принаймні одна година, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом. Крім цього в п 1.5 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів містяться визначення “відпочинок” – безперервний період часу, який водій може використовувати на свій розсуд; “щоденний відпочинок” – період, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом протягом доби; “щотижневий відпочинок” – період, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом протягом тижня.
   Отже всі періоди, коли водій може вільно розпоряджатися своїм часом, в залежності від його кількості, оформлюється як “відпочинок”, “щоденний відпочинок” та “щотижневий відпочинок”.
   Більш детальні правила обліку часу відпочинку містяться в розділі V Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів.

 11. Аватар Ілона
  Ілона

  Добрий вечір! Підскажіть, фура простояла 14 днів на ремонті (офіційне СТО, є чеки та акти виконаних робіт), тахограф не працював, була відключена “маса”, ремонтували турбину та чек вийшов не маленький, у звязку з чим необхідні данні на тахографі відсутні. Коли фуру повертали додому з ремонту (з іншого міста відстань 70 км), був виписаний штраф на суму 17000 грн. за відсутністю даних за 14 днів. Чи є шанс оскаржити штраф з вказаної причини?? Роздрукованого бланку у водія при собі не було.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Пунктом 3.1 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті передбачено, що виробники транспортних засобів, strong>перевізники, водії та ПСТ використовують тахографи, тахокарти, картки до цифрових тахографів, тип яких затверджено відповідно до вимог ЄУТР.
   Пунктом 3.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті передбачено, що водій транспортного засобу, обладнаного тахографом:
   використовує тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа – особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;
   має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що
   передбачена
   ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом;
   у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними
   графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);
   у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.
   В свою чергу відповідно до п. m) ст. 1 ЄУТР термін “відпочинок” означає будь-який безперервний період тривалістю принаймні одна година, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом.
   Отже, перебування автомобіля на ремонті підпадає під визначення терміну відпочинок водія.
   Враховуючи зазначене водій після закінчення ремонту зобов’язний виконати вимоги п. 3.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті та записати від руки на зворотному боці тахокарти, якщо аналоговий тахограф, або на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у цифровому тахографі дані щодо періоду відпочинку за кожен день простою автомобіля на ремонті.
   Оскільки даний обов’язок водій не виконав, підстав для оскарження штрафу немає. Бо на момент його зупинки Укртрансбезпекою, у водія не було повного комплекту документів, що передбачений законодавстовм.

 12. Аватар Максим
  Максим

  Підкажіть яка відповідальність передбачена водієві та перевізнику, за те що є не всі 29 попередні тахошайби?
  Буду дуже вдячний.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України “Про автомобільний транспорт” документи для регулярних пасажирських перевезень:
   для автомобільного перевізника – ліцензія, договір із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
   для водія автобуса – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду (крім міських перевезень), інші документи, передбачені законодавством України.
   Частиною 2 статті 48 Закону України “Про автомобільний транспорт” також передбачено, що документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
   для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством;
   для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством.
   Пунктами 6.1 та 6.3 розділу VI Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 передбачено, що автобуси, які використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км, вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.
   Водії зберігають записи щодо режиму праці та відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
   Водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія або повинен мати копію графіка змінності водіїв.
   В свою чергу абзацом 3 частини 1 статті 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” передбачено, що за порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи за перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтями 39 і 48 цього Закону, – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Отже, у разі відсутності у водія автомобіля обладнаного тахографом, на момент рейдової перевірки на дорозі, передбаченої законодавством кількості тахошайб, на перевізника буде накладено адміністративно-господарський штраф у розмірі 17000 грн.

 13. Аватар Христина
  Христина

  Доброго дня! Підскажіть будь ласка як правильно встановлювати тахокарти, цікавить саме проміжок часу, коли це треба робити.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до п. 6.1 р. VI Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів Водії зберігають записи щодо режиму праці та відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
   Пунктом 1.5 розділу І Положення передбачені наступні терміни:
   робоча зміна – період роботи водія відповідно до графіка змінності (зміна), який може бути як безперервним, так і розділеним на частини;
   графік змінності – документ, який визначає початок та кінець робочої зміни на кожний день календарного місяця, а також вихідні дні;
   змінний період керування – сумарна тривалість періодів керування за робочий день (зміну);
   підготовчо-заключний період – час для виконання робіт перед виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення;
   Пунктом 2.1 розділу ІІ цього Положення передбачено, що до робочого часу водія включаються:
   а) змінний період керування;
   б) підготовчо-заключний період;
   в) час простоїв не з вини водія (у тому числі коли водій не зобов’язаний перебувати на робочому місці, але має залишатися на зв’язку, бути готовим відповісти на будь-який виклик, почати чи відновити рух або виконувати іншу роботу);
   г) час простоїв (у пунктах навантаження та розвантаження вантажів, у місцях посадки та висадки пасажирів);
   ґ) час проведення медичних оглядів водія перед виїздом на маршрут (у рейс) та після повернення;
   д) час проведення робіт з усунення технічних несправностей ТЗ на маршруті (у рейсі);
   е) час охорони ТЗ з вантажем або без нього під час стоянки на кінцевих та проміжних пунктах при здійсненні міжміських перевезень у разі, якщо такі обов’язки передбачені трудовим договором, укладеним з водієм;
   є) половина часу, передбаченого завданням на рейс міжміського сполучення, при роботі двох водіїв на ТЗ, обладнаному спальним місцем;
   ж) інший час, передбачений законодавством України.
   Отже, із зазначеного стає зрозумілим, що водій зобов’язаний встановлювати тахокарту до тахографу перед початком своєї робочої зміни, а доставати має право лише після її закінчення.

 14. Аватар Максим
  Максим

  Доброго дня! Термін дії чіп карти закінчився. Вона працює, але тахограф повідомляє про закінчення терміну діїї. Який штраф за це порушення?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відсутність чинної картки до цифрового тахографа фактично утворює склад правопорушення, яке передбачене абз. 3 ч. 1 ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” – перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтями 39 і 48 цього Закону, за яке передбачений штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн.).
   В свою чергу, відповідно до п. 3.3 р. ІІІ Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті водій транспортного засобу, обладнаного тахографом має при собі:
   – протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом;
   – у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);
   у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.
   Крім цього, відповідно до абз. 6 п. 3.6 р. ІІІ Інструкції Перевізники забезпечують належну експлуатацію тахографів та транспортних засобів з установленими тахографами та згідно з вимогами ЄУТР здійснюють періодичні інспекції, які включають перевірку наявності у водіїв транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеній пунктом 3.3 цього розділу, або наявності та чинності картки для цифрового тахографа.
   Отже, для уникнення відповідальності за абз. 3 ч. 1 ст. 60 Закону, Вам необхідно виконати вимоги п. 3.3 р. ІІІ Інструкції, та додатково і своєчасно записувати від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у Вашому тахографі, та зберігати такі записи протягом 29 днів. Крім цього необхідно звернутись до Вашого Перевізника для видачі Вам чинної картки для цифрового тахографа.

 15. Аватар Олег
  Олег

  Добрий день! В мене в машині встановлений цифровий тахограф, також в наявності індивідуальна карта водія. Але під час роботи не дотримуюсь режимів праці та відпочинку. У разі виявлення порушення, штраф в розмірі 340 грн. буде за один день, чи за всі попередні 28 днів по 340 грн.?

  Дякую

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідаючи на Ваше питання, необхідно звернути увагу, що розмір штрафу за вказане порушення вказаний неправильно, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 133-1 КУпАП за порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв штраф складає 40 НМДГ (680 грн.) + 60 НМДГ (1020 грн.) на посадових осіб, громадян – суб’єктів господарської діяльності (перевізників).
   Щодо кількості штрафів, то слід зазначити наступне.
   Відповідно до пунктів 3.1 – 3.3 розділу III Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів змінний період керування водія, включаючи надурочні роботи, не повинен перевищувати 10 годин не частіше ніж двічі на тиждень та 9 годин в інші дні.
   Змінний період керування водія (не плановий, а фактичний) може бути збільшено понад норми, установлені пунктом 3.1 цього Положення, в разі виникнення непередбачуваних обставин (технічна несправність ТЗ, зупинення руху ТЗ в рейсі (на маршруті), несприятливі погодні умови, перешкоди руху, відсутність місць стоянки).
   Водій має вказати на роздруківці тахографа характер і причину виникнення непередбачуваних обставин не пізніше ніж у момент прибуття до місця стоянки.
   Тривалість керування водія на тиждень, включаючи надурочні роботи, не повинна перевищувати 48 годин.
   Крім цього пунктами 5.1 – 5.5 розділу V Положення передбачено, що тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку водія протягом будь-якого двадцятичотиригодинного періоду, рахуючи від початку робочого дня (зміни), має бути не менше 11 послідовних годин.
   Якщо протягом робочої зміни ТЗ керують два водії, кожний водій повинен мати щоденний відпочинок тривалістю не менше 9 послідовних годин.
   Водіям, яким установлено підсумований облік робочого часу, тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку в окремі періоди може бути зменшено до 9 послідовних годин протягом будь-якого двадцятичотиригодинного періоду, але не частіше ніж тричі на тиждень, рахуючи від початку робочої зміни, при цьому робочий час протягом облікового періоду не повинен перевищувати норми робочого часу, установленої законодавством.
   Невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і надаються водієві у вигляді додаткових, вільних від роботи протягом облікового періоду, годин у порядку, передбаченому графіком змінності.
   Тривалість щотижневого відпочинку водія має бути не менше 45 послідовних годин.
   Якщо зупинення роботи неможливо через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства), а також у зв’язку із здійсненням робіт, пов’язаних з необхідністю обслуговування населення і виконання ремонтних та вантажно-розвантажувальних робіт, то допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) робота водіїв у святкові та неробочі дні.
   У разі встановлення підсумованого обліку робочого часу передбачена графіком змінності робота у святкові та неробочі дні включається до розрахунку норми робочого часу облікового періоду.
   Повноваження щодо розгляду справ про вищевказане адміністративне правопорушення відповідно до ст. 222 КУпАП віднесено до Органів національної поліції.
   Пунктом 4 розділу І Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі передбачено, що у разі виявлення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд якого віднесено до компетенції Національної поліції України, поліцейський виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення без складання відповідного протоколу.
   Згідно з п. 1 р. Інструкції справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, за місцем реєстрації транспортного засобу та на місці вчинення адміністративного правопорушення.
   Відповідно до п. 6 р. IV Інструкції постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні, або після повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
   Крім цього, статтею 36 КУпАП передбачено, що при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.
   Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
   Враховуючи зазначене, слід звернути увагу на положення ч. 11 ст. 133-1 КУпАП, якою передбачено, що повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою, другою, шостою, восьмою або десятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню –
   тягне за собою накладення штрафу в розмірі вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1360 грн.).
   Отже, у разі виявлення декількох порушень встановленого режиму праці і відпочинку водіїв протягом 29 днів, поліцейський має врахувати положення ст. 36 КУпАП та скласти постанову стосовно водія за ч. 6 ст. 133-1 КУпАП на суму 680 грн. та одночасно скласти постанову на водія за ч. 11 ст. 133-1 КУпАП на суму 1360 грн.

   1. Аватар Олег
    Олег

    Дякую за розгорнуту відповідь.

 16. Аватар Артем
  Артем

  Доброго здоров’я, ситуація наступна: батько виїхав в рейс та з власних причин не зробив запис 31.08.23 в тахокарткі (останній запис був 30.08.23) за що і склали протокол та вимінили 48 статтю. В поясненні до протоколу вказано, що водій не зробив відповідний запис. Тепер переживає що з нього компанія Нова Пошта (перевізник) зніме 17000 штрафу! Чи вірно це?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Адміністративно-господарська санкція у розмірі 17000 штрафу накладається на перевізника, а не на водія. Виключенням може бути тільки тоді, коли водій є одночасно перевізником.
   Водія можуть притягнути лише до адміністративної відповідальності ч. 6 ст. 133-1 КУпАП – Порушення встановленого режиму праці і відпочинку водіїв, штраф у розмірі 40 НМДГ (680 грн.). Або ч. 11 ст. 133-1 КУпАП – Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою, другою, шостою, восьмою або десятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, штраф у розмірі 80 НМДГ (1360 грн.)

  2. Аватар Ігор
   Ігор

   Чи потрібно тахо,або індивідуальна книга водія,авто 3500кг
   Сам Перевізник
   Сьогодні склали акт за відсутність індивідуальної книги водія

   1. Аватар Ішутко Сергій
    Ішутко Сергій

    Добрий день! Так у Вашому автомобілі має бути встановлений тахограф. До обладнання автомобіля тахографом водій Вашого автомобіля зобов’язаний вести індивідуальну контрольну книжку водія – додаток 3 до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, або повинен мати копію графіка змінності водіїв.

 17. Аватар Олександра
  Олександра

  Авто загальною вагою 5,2 т,(авто обладнане тахометром, з дійсним протоколом перевірки та адаптації, використовується для доставки особисто виготовленої продукції. Тобто не надаються послуги з перевезення. Та, крім того, підприємець має ліцензію на міжнародні перевезення, і може надавати відповідні послуги. Чи потрібно використовувати тахограф кожного разу, чи тільки на момент здійснення міжнародних перевезень? (Власник являється і водієм).
  І чи можна використовувати автомобіль в особистих (некомерційних цілях) в позаробочий час, без використання тахографа?
  Дякую заздалегіть.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до ст. 1 Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобіль вантажний – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів; автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами; вантажні перевезення – перевезення вантажів вантажними автомобілями.
   Отже, з наведених положень законодавства вбачаємо, що перевізником є не лише ті особи, що здійснюють перевезення на договірній основі, а й ті, які здійснюють перевезення для власних потреб.
   Згідно з пунктом 1.2 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 07 червня 2010 року № 340 (далі – Положення № 340), це Положення встановлює особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів (далі – водії) та порядок його обліку.
   Відповідно до пункту 1.3 Положення № 340 вимоги цього Положення поширюються на автомобільних перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів чи/та вантажів колісними транспортними засобами (далі – ТЗ).
   Пунктом 1.4 Положення № 340 це Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються, зокрема, фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без використання праці найманих водіїв.
   Крім цього пунктом 1.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затвердженої наказом міністерства транспорту та зв`язку України від 24 червня 2010 року № 385 (далі – Інструкція № 385) встановлено, що ця Інструкція поширюється на суб`єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними транспортними засобами (крім таксі).
   З наведеного стає зрозумілим, що коли власник автомобіля не надає послуг з перевезення, а використовує вантажний автомобіль для власних потреб без залучення праці найманих водіїв, вимога з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті на нього не поширюється.

   1. Аватар Олександра
    Олександра

    Дякую за грунтовну відповідь. Підскажіть, якщо підприємець (власник вантажного автомобілю)
    інколи залучає для перевезення вантажу іншого підприємця (який має вид діяльності: вантажний автомобільний транспорт), як водія; тобто: водій не є найманим працівником по договору, а надає послугу, як підприємець. Чи потрібно для нього виготовляти картку водія і використовувати її для перевезення власно виготовленої продукції в межах України?

    1. Аватар Ішутко Сергій
     Ішутко Сергій

     Для того, щоб правильно відповісти на це питання, потрібно розуміти яким чином оформлені правовідносини між цими ФОПами.
     Наприклад, якщо між власником автомобіля і ФОП укладено договір на перевезення вантажів. То виходячи з положень Закону України “Про автомобільний транспорт” ФОП, який надає послуги водія на вантажному автомобілі, що йому передано у встановленому законом порядку для здійснення перевезення вантажу, є автомобільним перевізником. Відповідно на нього поширюється вимога, щодо використання тахографа та оформлення інших документів, які має мати автомобільний перевізник, який є одночасно і водієм.

 18. Аватар Ольга
  Ольга

  Добрий день. Скажіть будь ласка, чи потрібно користуватися тахографом якщо автомобіль більше стоїть чим їде(власна фура яка робе внутрішні перевезення (чоловік працює сам на себе) .

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до п. 1.2 та 1.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, ця Інструкція визначає порядок установлення, технічного
   обслуговування та використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах (крім таксі), які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та
   вантажів. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними транспортними засобами (крім таксі).
   Отже, якщо Ваш чоловік використовує фуру для надання послуг з перевезення вантажів, незалежно від кількості та періодичності надання послуг, на цій фурі має бути встановлений тахограф у порядку, що визначений вищевказаною інструкцією.

 19. Аватар Андрій
  Андрій

  Доброго дня. Скажіть будь ласка водій проїхав по Україні 6 днів з відпочинками і правильним керуванням фури і йому треба доїхати до фірми, це буде 7 день. Чим йому це погрожує? Дякую

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до п. 2.2 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 07.06.2010 р. № 340 нормальна тривалість робочого часу водіїв не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.
   Для водіїв, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує Перевізник за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з додержанням установленої тривалості робочого тижня.
   Для водіїв, у яких встановлено шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем, тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин.
   Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.
   Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи водіїв скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.
   Тривалість роботи (зміни) водія у нічний час скорочується на одну годину.
   За порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів до автомобільних перевізників застосовується адміністративно – господарський штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 грн. (абз. 8 ч. 1 ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт”).
   Крім цього передбачена адміністративна відповідальність водіїв у вигляді штрафу сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн., та штрафу, який додатково стягується з посадових осіб перевізника, а якщо перевізник ФОП то з ФОП у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1020 грн. (ч. 6 ст. 133-1 КУпАП).

 20. Аватар Денис
  Денис

  Добрий день, чи потрібно устновлювати тахограф в евакуатор повна маса якого 3500 кг, що рухається з причепом, повна маса якого 2700 кг, внутришні перевезення в межах України

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до п. 6.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 07.06.2010 р. № 340, вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.
   Отже, відповідаючи на Ваше питання, необхідно звернути увагу на визначення, які наведені у ст. 1 Закону України “Про автомобільний транспорт”. Зокрема: автомобіль вантажний – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;
   напівпричіп – причіп, вісь (осі) якого розміщено позаду центра мас транспортного засобу (за умови рівномірного завантаження) і який обладнано зчіпним пристроєм, що забезпечує передачу горизонтальних і вертикальних зусиль на інший транспортний засіб, що виконує функції тягача;
   причіп – транспортний засіб без власного джерела енергії, пристосований для буксирування автомобілем.
   Оскільки причіп є окремим транспортним засобом, то і вимога щодо встановлення тахографа стосується виключно до вантажного автомобіля повна маса якого перевищує 3.5 тонн.
   Тобто, на мою думку, у евакуатор повна маса якого не перевищує 3,5 тонн не потрібно встановлювати тахограф не залежно від того яка повна маса причіпу, який до нього приєднано. Оскільки причіп є окремим транспортним засобом.

 21. Аватар Роман
  Роман

  Доброго дня, скажіть будь ласка! Закінчився термін дії чіп карти, а нова в процесі виготовлення, чи можна працювати по Україні, за її відсутності.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Коли на транспортному засобі передбачена обов’язкова наявність тахографа, водій цього транспортного засобу зобов’язаний використовувати тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа – особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом.
   Винятків з цього правила законодавство України не передбачає. Тому до продовження дії протоколу перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, його експлуатація з метою перевезення пасажирів, або вантажів заборонена.

 22. Аватар Галина
  Галина

  Доброго дня! Чи можете надати консультацію?
  Така ситуація – автомобіль здійснює перевезення хліба і хлібобулочних виробів в радіусі 50 км з м. Красилів (знаходиться пекарня і АТП ) в м. Хмельницький. На дорозі зупинили працівники Державної служби України з безпеки на транспорті. Склали акт “Водій здійснював вантажні перевезення з м. Красилів у м. Хмельницький (зі слів водія). Під час перевірки виявлено: ТЗ обладнаний тахографом, однак відсутній протокол перевірки та адаптації тахографа до ТЗ, відсутня ттн на вантаж відповідного зразка. Порушено вимоги ст. 48 ЗУ “Про автомобільний транспорт” у тому числі порушення, відповідальність за які передбачена ст. 60 ЗУ “Про автомобільний транспорт” ч. 1 абз. 3 Перевезення вантажу за відсутності на момент проведення перевірки документів визначених ст. 18 цього Закону, а саме протокол перевірки до адаптації тахографа до ТЗ, ттн відповідного зразка.
  Хоча у водія буда індивідуальна контроль книжка водія, але це до уваги перевіряючі не взяли, і водій з переляку не показав ттн. Хоча вони були всі, знаходилися на ящиках в фургоні, розкладені в розрізі торгових точок.
  Хочу запитати, яка відповідальність буде і в якому розмірі?
  Буду вдячна за допомогу. З повагою Головний бухгалтер і тимчасово в.о. керівника (керівник мобілізований на війну з 24 лютого 2022 року).

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   В акті, який Ви процитували, зафіксовано порушення, за яке до автомобільних перевізників застосовують штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17000 грн. (абз. 3. ч. 1 ст. 60 ЗУ “Про автомобільний транспорт”).

 23. Аватар Артем Оскорбін
  Артем Оскорбін

  Доброго дня! Все вірно та доступно описано. Але… Наказом № 385 передбачено, що інструкція затверджена відповідно до Закону України “Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)”, Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті.
  Інструкцією передбачено «2.6. Пункти сервісу тахографів виконують перевірку та адаптацію тахографів до транспортних засобів відповідно до вимог ЄУТР періодично кожні два роки. Ось і вникає питання щодо поняття «кожні два роки». Перевіряючи вважають , що якщо протокол отриманий 19.04.2021 , то він дійсний по 19.04.2023. Але поняття «Періодично» досить «туманне» та законодавством не передбачено. З огляду на це, вважаю, що є прогалина у законодавстві , яку державні службовці використовують на свою користь.

 24. Аватар Тетяна
  Тетяна

  Добрий день.
  Чи потрібно встановлення тахографа на автобусі, що здійснює доставку працівників на підприємство? Підприємство знаходиться на відстані 5 км від міста. Тобто, автобус щодня проїжджає 10 км за містом.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! У відповідності до п. 6.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 07.06.2010 р. № 340 (далі – Положення), автобуси, що використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км, вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.
   Отже, у Вашому випадку не потрібно обладнувати автобус тахографом.
   В той же час, відповідно до п. п. 6.3 Положення водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія.

 25. Аватар Ірина
  Ірина

  Доброго дня. Водію машини нашого підприємства, що виконувала внутрішні перевезення вантажів по області, під час рейдової перевірки винесли постанову за відсутність довідки про адаптацію тахографа і його відсутність, ссилаючись на порушення ст 39,48 ЗУ “Про автомобільний транспорт”. Штраф складає 17000 грн. Куди можна оскаржити і чи є підстави?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Статті, на які Ви посилаєтесь дійсно не передбачають обов’язку у водія вантажного автомобіля, який здійснює внутрішні вантажні перевезення мати тахограф та довідку про його адаптацію, однак п. 6.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2010 р. за № 811/18106 містить вимогу, що вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.
   Тому надати відповідь чи є підстави для оскарження складеної постанови можливо після ознайомлення із нею. Якщо Ви звернетесь до нас, ми проаналізуємо Ваші документи, та за наявності правових підстав, допоможемо Вам оскаржити її.

   1. Аватар Ірина
    Ірина

    Отже я так розумію законодавець немає чіткої позиції по цьому питання і оскарження безнадійне.

    1. Аватар Ішутко Сергій
     Ішутко Сергій

     З урахуванням того, що ці питання врегульовані не тільки Законом України “Про автомобільний транспорт”, а й іншими підзаконними актами, які також необхідно враховувати, відповісти на питання, чи є підстави для оскарження, можливо тільки після ознайомлення із постановою. Якщо під час складення постанови стосовно Вашого водія були допущені порушення законодавства, то таку постанову можна оскаржити.

   2. Аватар Артем
    Артем

    Доброго дня! На кого повинен лягати штраф в 17000 грн за відсутність протоколу перевірки та адаптації тахографа на власника ТЗ чи на замовника для перевезення? Та який штраф за не заповнення техкарти водія якщо наявний протокол перевірки?

    1. Аватар Ішутко Сергій
     Ішутко Сергій

     Добрий день!
     Відповідно до ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” такий штраф може бути накладений на автомобільного перевізника. В свою чергу відповідно до ст. 1 цього Закону автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами. Отже, якщо власник ТЗ на комерційній основі, тобто за договором із замовником, здійснює перевезення пасажирів чи (та) вантажів, то і штраф буде сплачувати власник ТЗ.
     Щодо розміру штрафу на водія за не заповнення тахокарти, то це порушення відноситься до порушень, які стосуються порушення режиму праці і відпочинку водіїв, а штраф за це порушення визначений ч. 6 ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і складає 40 НМДГ (680 грн.) + 60 НМДГ (1020 грн.) на посадових осіб перевізника, або громадян – суб’єктів господарської діяльності у якого працює водій.

 26. Аватар Юрій
  Юрій

  Доброго дня. В даній статті, вище написано що тахограф потрібен обов’язково на автобуси в нічний час, і на закордонні перевезення пасажирів, і вантажів. Чи потрібен тахограф на вантажівку для роботи по Україні. Хочу почати свою справу, і тахограф ставить під сумніви її успішність по території України. Дякую.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Закон України “Про автомобільний транспорт” не містить вимоги про встановлення тахографів на транспортні засоби, які здійснюють внутрішні вантажні перевезення на території України. В свою чергу відповідно до п. 6.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2010 р. за № 811/18106 передбачено, що вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами. При цьому відповідно до п. 1.3 вимоги цього Положення поширюються на автомобільних перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів чи/та вантажів колісними транспортними засобами.

   1. Аватар Андрій
    Андрій

    Доброго вечора Підскажіть будь ласка чи обовʼязково встановлювати тахограф на категорію с1(евакуатор) при перевезенні по Україні?

    1. Аватар Ішутко Сергій
     Ішутко Сергій

     Добрий вечір! Якщо повна маса вашого автомобіля (евакуатора) понад 3,5 тони, то він відповідно до п. 6.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340 має бути обладнаний тахографом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *