Тахограф, для чого він потрібен, та яка відповідальність за порушення його використання, або відсутність

Тахограф (контрольний пристрій) – обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв.

Для чого та кому потрібен тахограф

Відповідно до ч. 4 та 10 ст. 20 Закону України «Про автомобільний транспорт» до перевезень пасажирів автобусами у нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що використовуються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв.

На території України повинні виконуватися вимоги встановлення та використання на транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень, контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв, передбачені законодавством країн, на території яких виконуються перевезення.

Частиною 7 та 8 статті 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» також передбачено, що у транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої – тахографи.

Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв – тахокарти, а також, у разі якщо у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.

Крім цього, п. 6.1 р. VI Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів передбачено, що автобуси, що використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км, вантажні автомобілі з повною масою понад 3,5 тонн повинні бути обладнані діючими та повіреними тахографами.

В яких транспортних засобах має бути встановлений тахограф

Тахограф має бути встановлений:

1. в автобусах, які:

1.1. здійснюють перевезення пасажирів у нічний час (з двадцять другої до шостої години);

1.2. використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км.

2. в транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень пасажирів та/або вантажів.

3. в вантажних автомобілях з повною масою понад 3,5 тонн.

Порядок встановлення, технічного обслуговування та використання тахографів на автомобільних транспортних засобах

Відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 № 385 (далі Інструкція) встановлення тахографів здійснюють виробники транспортних засобів, або пункти сервісу тахографів, які внесені Мінінфраструктури до переліку уповноважених суб’єктів господарювання.

Пунктом 2.7 Інструкції визначено, що за результатами перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу пункт сервісу тахографа оформлює у двох примірниках протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу. Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу зберігають протягом трьох років з дати проведення робіт.

Відповідно до пункту 3.3 Інструкції  водій транспортного засобу, обладнаного тахографом:

 1. забезпечує правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа;
 2. своєчасно встановлює, змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання;
 3. використовує тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа – особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;
 4. має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом; 
 5. у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);
 6. у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.

Згідно з інформацією Департаменту транспорту Європейської економічної комісії ООН нові положення (поправка № 6) Європейської Угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що виробляють міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), підписаної в Женеві 1 липня 1970 року, були прийняті Робочою групою з автомобільного транспорту КВТ ЄЕК ООН S.С.1) на 103-й сесії (м. Женева, 29-31 жовтня 2008 р.) і набирали чинності з 20 вересня 2010 року.

Шоста поправка має на меті приведення ЄУТР у відповідність до законодавства, введеного в дію в Європейському Союзі (постанова ЄС № 561/2006 від 15.03.2006) у частині періодів керування та відпочинку професійних водіїв, з тим щоб забезпечити гармонізацію цих двох систем правил та безпеку дорожнього руху.

Відповідно до Поправки 6 до ЄУТР з 20 грудня 2010 року загальна кількість тахограм у водіїв має становити 29 (тобто за поточний день та попередні 28 календарних днів).

Аналогічні положення щодо кількості тахограм у водіїв містяться і у пункті 6.1 розділу VI Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340.

Відповідальність

У зв’язку з тим, що тахограми та роздрукування даних роботи тахографа (у разі оснащення транспортного засобу цифровим тахографом) є носієм інформації про дотримання водіями режиму праці та відпочинку, їх відсутність під час державного контролю підтверджує порушення режиму праці та відпочинку водіями колісних транспортних засобів.

Відсутність необхідної кількості тахокарток у водія можна підтвердити документами, що відповідають вимогам чинного законодавства (лікарняний наказ на відрядження, наказ на відпустку, чеки, квитанції тощо), але з метою сприяння проведення перевірки перевізникам рекомендується використовувати для підтвердження діяльності Бланки підтвердження , затверджені поправкою № 6 до ЄУТР, яка відповідно до статті 12-біс (Зразки типових бланків) та нового Додатка 3 до додатку до ЄУТР передбачає оформлення Бланка підтвердження діяльно та водія та в Інструкції визначає умови його використання.

За порушення законодавства про автомобільний транспорт до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:

 • перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтями 39 і 48 цього Закону, – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17000 грн. (абз. 3 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів чи вантажів без документів, визначених статтею 53 цього Закону, – штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34000 грн. (абз. 6 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 17000 грн. (абз. 7 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів – штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 грн. (абз. 8 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 грн. (абз. 9 ч. 1 ст. 60 Закону);
 • управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку – штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн. (абз. 11 ч. 1 ст. 60 Закону).

Відповідно до ч. 4 ст. 60 Закону під час скоєння однією особою двох чи більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

У зв’язку із чим у разі невиконання автоперевізником вищевказаних вимог та ненадання тахограм (за поточний день та попередні 28 календарних днів) та роздрукування даних роботи тахографа (у разі оснащення транспортного засобу цифровим тахографом), у випадках передбачених законодавством, адміністративно-господарські штрафи накладаються відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 60 Закону за кожне правопорушення окремо, у тому числі за кожний робочий день.

Отже, за порушення пов’язані з використанням тахографів та режиму праці водіїв, автомобільні перевізники несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 340 до 34000 грн. за кожне порушення окремо.

Хто притягає до відповідальності

Порядком проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 передбачено, що у разі виявлення в ході рейдової перевірки (перевірки на дорозі) транспортного засобу порушення, справа про порушення розглядається в територіальному органі Укртрансбезпеки за місцезнаходженням автомобільного перевізника або за місцем виявлення порушення (за письмовою заявою уповноваженої особи автомобільного перевізника) не пізніше ніж протягом двох місяців з дня його виявлення.

У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Справа про порушення розглядається у присутності уповноваженої особи автомобільного перевізника.

Про час і місце розгляду справи про порушення уповноважена особа автомобільного перевізника повідомляється під розписку чи рекомендованим листом із повідомленням або надсиланням на офіційну електронну адресу (за наявності).

У разі неявки уповноваженої особи автомобільного перевізника справа про порушення розглядається без її участі.

За наявності підстав керівник територіального органу Укртрансбезпеки або його заступник виносить постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів.

Адміністративно-господарський штраф повинен бути перерахований автомобільним перевізником на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, про що повідомляється територіальний орган Укртрансбезпеки, посадовою особою якого винесено відповідну постанову.

Копія постанови видається не пізніше ніж протягом трьох днів після її винесення уповноваженій особі автомобільного перевізника під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.

У разі оскарження постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів стягнення сплачується не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після отримання повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Отже, перевізники зобов’язані дотримуватись вимог законодавства, яке регулює використання тахографів та робочого режиму водіїв, оскільки з урахуванням передбаченої відповідальності за кожне окреме правопорушення, сума штрафу може виявитися значною.

Якщо у Вас виникли додаткові питання стосовно законодавчого регулювання діяльності перевізників, Ви можете звернутись до адвоката за консультацією по телефону, або задати питання у коментарях.

68 відповідей до “Тахограф, для чого він потрібен, та яка відповідальність за порушення його використання, або відсутність”

 1. Аватар Руслан
  Руслан

  Добрий день, наше підприємство здійснювало перевезення вантажу автомобілем КАМАЗ 1988 року випуску з повною масою 18 тон. У водія була в наявності індивідуальна книжка водія, проте працівники Укртрансбезпеки склали акт про відсутність тахографа.
  Чи це правоміврно і якщо так то який передбачено штраф?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до п. 15 Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 року № 1567, під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі) щодо додержання автомобільними перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт перевіряється виключно:
   – наявність визначених статтями 39 і 48 Закону документів, на підставі яких здійснюються перевезення автомобільним транспортом;
   – додержання вимог статей 53, 56, 57 і 59 Закону;
   відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортного засобу встановленим вимогам;
   – оснащення таксі справним таксометром;
   – відповідність кількості пасажирів, що перевозяться, відомостям, зазначеним у реєстраційних документах, або нормам, передбаченим технічною характеристикою транспортного засобу;
   – додержання водієм автобуса затвердженого розкладу та маршруту руху;
   – наявність у всіх пасажирів квитків на проїзд та квитанцій на перевезення багажу, а у разі пільгового проїзду – відповідного посвідчення;
   – додержання водієм режиму праці та відпочинку, а також вимоги щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів;
   – виконання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт, винесених за результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства про автомобільний транспорт, які можливо перевірити під час проведення рейдової перевірки (перевірки на дорозі);
   – виконання водієм інших вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, інших нормативно-правових актів.
   Отже перевірка наявності або відсутності тахографа є правомірною.
   Щодо штрафу за відсутність тахографу, то відповідальність за відсутність тахографу передбачена тільки при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто 680 грн. (абз. 11 ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт“)
   У вашому випадку за результатами перевірки можливо нададуть припис про встановлення тахографу, який є обов’язковим, і за невиконання якого передбачено штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто 680 грн. (абз. 13 ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт“)
   Більш детально з судовою практикою з подібного питання мождиво ознайомитись тут.

 2. Аватар Володимир
  Володимир

  Доброго дня чи можна використовувати індивідуальну книгу водія, якщо в мене несправний тахограф

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!Відповідно до п. 6.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія (додаток 3) або повинен мати копію графіка змінності водіїв.
   Враховуючи той факт, що ваш автомобіль обладнаний тахографом, який вийшов з ладу, перевіряючі можуть скористатися цим, та скласти на вас акт про порушення. Тому краще відремонтувати встановлений тахограф. При цьому поки тахограф буде перебувати у ремонті, потрібно відповідно до вказного порядку, вести індивідуальну контрольну книжку водія.

 3. Аватар Олег
  Олег

  Доброго вечора, якщо автомобіль стояв 2 місці , я можу написати бланк підтвердження діяльності за цей період? Та чи мають право вимагати тахокарти за період до того як він став на ремонт? Дякую.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий вечір! Відповідо до п. 6.4 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів у разі тимчасової непрацездатності водія чи перебування його у відпустці, а також якщо водій не здійснював перевезення пасажирів чи/та вантажів, Перевізник може заповнювати бланк підтвердження діяльності (додаток 4). Водії зберігають бланк підтвердження діяльності протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
   Таким чином, у вашому випадку перевізник має заповнити бланк підтвердження діяльності.
   Щодо другої частини питання, то відповідно до п. 6.1 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів водії зберігають записи щодо режиму праці та відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
   Отже, із зазначеного стає зрозумілим, що у водія мають бути тахокарти за 28 днів до дня коли автомобіль став на ремонт.

 4. Аватар Тарас
  Тарас

  Доброго дня. Хотів спитати чи поширюється обовязковість установки тахографа, а в його відсутність обовязковість індивідуальної книжки водія на машину до 3,5 тони. Оскільки наказ 340 не поширюється на автомобілі до 3,5 тони.

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день!
   Відповідно до п. 1.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів вимоги цього Положення поширюються на автомобільних перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів чи/та вантажів колісними транспортними засобами (далі – ТЗ).
   Пунктом 1.4 передбачено, що це Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються:
   – фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без використання праці найманих водіїв;
   – під час стихійного лиха, аварій та інших надзвичайних ситуацій;
   – транспортними засобами Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі Національної гвардії України), Міністерства оборони України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України або транспортними засобами, орендованими ними без водія, коли такі перевезення здійснюються з метою виконання завдань, покладених на ці державні органи, та під їх контролем;
   – сільськогосподарськими підприємствами або підприємствами лісового господарства, якщо ці перевезення виконуються тракторами або іншою технікою, призначеною для місцевих сільськогосподарських робіт чи робіт у галузі лісового господарства, та слугують виключно для цілей експлуатації цих підприємств;
   – закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності;
   – транспортними засобами спеціального та спеціалізованого призначення суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що здійснюють експлуатаційне утримання, будівництво та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, вулиць у населених пунктах, а також інших об’єктів транспортної інфраструктури в радіусі не більше 150 км від об’єкта будівництва (ремонту), які обладнані спеціальними світловими сигнальними пристроями відповідно до пункту 3.6 розділу 3 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, за умови наявності у водія відповідного транспортного засобу первинного документа, що фіксує маршрут руху такого транспортного засобу, а також у разі забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів і виникнення інших перешкод у дорожньому русі.
   Пунктом 6.3 цього Положення передбачено, що Водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія або повинен мати копію графіка змінності водіїв.
   Отже, якщо ваш автомобіль має масу меньше 3,5 тонн, але ви не підпадаєте під випадки, що визначені у п. 1.4 Положення, то ви зобов’язані вести індивідуальну контрольну книжку водія або мати копію графіка змінності водіїв

 5. Аватар Юрій
  Юрій

  Доброго здоров’я! Підкажіть будь ласка наш водій вантажівки в тахографі включив режим “аут” і так їздив 5 днів, якщо його зупинять і побачать що він їде в режимі “аут” прицьому його картка в тахографі, хто за це буде нести відповідальність водій чи фірма-перевізник? І яке стягнення за це передбачено? Дякую

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий деньй! Якщо в режимі “аут” тахографом не здійснюється фіксація руху транспортного засобу і режиму праці та відпочинку, то у такому випадку під час перевірки у водія фактично будуть відсутні документи, які передбачені п. 3.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті (далі Інструкція).
   Відповідно до п. 3.5 Інструкції перевізники аналізують інформацію щодо дотримання режимів праці та відпочинку водіїв, отриману за допомогою тахографа, а в разі виявлення порушень вживають заходів щодо недопущення та запобігання виникненню їх в подальшому.
   Крім цього п. 3.6 Інструкції перевізники забезпечують належну експлуатацію тахографів та транспортних засобів з установленими тахографами та згідно з вимогами ЄУТР здійснюють періодичні інспекції, які включають перевірку:
   правильності роботи тахографа та відповідності його типу згідно із законодавством (обов’язковість установлення тахографа певного типу – аналоговий або цифровий, позначка затвердження типу згідно з ЄУТР;
   наявності та цілісності таблички тахографа та його пломб, а також маркування таблички та пломб тахографа знаком ПСТ, внесеним до Переліку;
   дотримання вимог щодо періодичності проведення перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу, а також перевірки тахографа;
   дотримання вимог щодо періодів роботи та відпочинку водіїв та їх відповідність параметрам руху, зареєстрованим тахографом;
   наявності у водіїв транспортних засобів тахокарт у кількості, визначеній пунктом 3.3 цього розділу, або наявності та чинності картки для цифрового тахографа;
   строків зберігання відповідної інформації, отриманої за допомогою тахографа, протоколів перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу та повірки тахографа.
   Враховуючи зазначене, слід звернути увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 48 Закону України “Про автомобільний транспорт” документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
   для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством;
   для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством.
   Крім цього, відповідно до абз. 3 ст. 60 Закону України “Про автомобільний транспорт” за перевезення пасажирів та вантажів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених статтями 39 і 48 цього Закону, до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарський штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто 17000 гривень.

 6. Аватар Вікторія
  Вікторія

  Доброго дня, чоловіку під час рейдової перевірки винесли постанову за відсутності індивідуальної книжки водія. Він їхав на Рено Мастер до 3,5 тонн і здійснював не комерційне перевезення, що і зазначив у акті. Чи це правомірно? Чи можна оскаржувати?

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Вимога щодо обов’язку мати індивідуальну контрольну книжку водія або копію графіка змінності водіїв у автомобілях, які необладнані тахографом зафіксована у п. 6.3 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів (далі Положення).
   В свою чергу, п. 1.4 Положення передбачено, що це Положення не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються, зокрема, фізичними особами за власний рахунок для власних потреб без використання праці найманих водіїв.
   Отже, якщо ваш чоловік дійсно здійснював перевезення за власний рахунок для власних потреб, то постанова за відсутність індивідуальної книжки водія є протиправною, та її потрібно оскаржувати.

 7. Аватар Олександр
  Олександр

  Добрий день, скажіть, якщо вантажний автомобіль обладнаний цифровим тахографом то чи мусить водій робити КОЖНОГО дня зчитування тахографа і складати всі роздруківки чи досить мати при перевірці протокол адаптації тахографа і чіпкарту водія ? Дякую

  1. Аватар Ішутко Сергій
   Ішутко Сергій

   Добрий день! Відповідно до п. 3.3 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті водій транспортного засобу, обладнаного тахографом має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена ЄУТР, або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу
   цифровим тахографом
   .
   Отже, водій транспортного засобу, який обладнаний цифровим тахографом крім протоколу про перевірку та адаптацію тахографа, зобов’язаний мати або картку водія, або роздруківки даних роботи тахографа, у кількості, що визначена законодавством.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *