Тахограф, для чого він потрібен, та яка відповідальність за порушення його використання, або відсутність

Тахограф (контрольний пристрій) – обладнання, яке є засобом вимірювальної техніки, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їхніх водіїв.

Для чого та кому потрібен тахограф

Відповідно до ч. 4 та 10 ст. 20 Закону України «Про автомобільний транспорт» до перевезень пасажирів автобусами у нічний час (з двадцять другої до шостої години), крім тих, що використовуються на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв.

На території України повинні виконуватися вимоги встановлення та використання на транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень, контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв, передбачені законодавством країн, на території яких виконуються перевезення.

Частиною 7 та 8 статті 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» також передбачено, що у транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої – тахографи.

Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв – тахокарти, а також, у разі якщо у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.

Отже, тахограф має бути встановлений:

– в автобусах, що здійснюють перевезення пасажирів у нічний час (з двадцять другої до шостої години);

– в транспортних засобах, які призначаються для міжнародних перевезень пасажирів та/або вантажів.

Порядок встановлення, технічного обслуговування та використання тахографів на автомобільних транспортних засобах

Відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24.06.2010 № 385 (далі Інструкція) встановлення тахографів здійснюють виробники транспортних засобів, або пункти сервісу тахографів, які внесені Мінінфраструктури до переліку уповноважених суб’єктів господарювання.

Пунктом 2.7 Інструкції визначено, що за результатами перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу пункт сервісу тахографа оформлює у двох примірниках протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу. Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу зберігають протягом трьох років з дати проведення робіт.

Відповідно до пункту 3.3 Інструкції  водій транспортного засобу, обладнаного тахографом:

  1. забезпечує правильну експлуатацію тахографа та управління режимами його роботи відповідно до інструкції виробника тахографа;
  2. своєчасно встановлює, змінює і заповнює тахокарти та забезпечує їх належне зберігання;
  3. використовує тахокарти (у разі використання аналогового тахографа) або у разі використання цифрового тахографа – особисту картку водія кожного дня, протягом якого керував транспортним засобом;
  4. має при собі: протокол про перевірку та адаптацію тахографа до транспортного засобу; заповнені тахокарти у кількості, що передбачена Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), або картку водія чи роздруківку даних роботи тахографа у разі обладнання транспортного засобу цифровим тахографом; 
  5. у разі несправності або пошкодження аналогового тахографа своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці тахокарти, де нанесена сітка з відповідними графічними позначками, інформує про це відповідну посадову особу перевізника, з яким водій перебуває у трудових відносинах (для найманих водіїв);
  6. у разі несправності або пошкодження цифрового тахографа або картки до нього своєчасно записує від руки дані щодо режиму роботи та відпочинку на зворотному боці аркуша, призначеного для роздруківки даних, що використовують у даному тахографі, та забезпечує належне зберігання таких записів.

Згідно з інформацією Департаменту транспорту Європейської економічної комісії ООН нові положення (поправка № 6) Європейської Угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що виробляють міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), підписаної в Женеві 1 липня 1970 року, були прийняті Робочою групою з автомобільного транспорту КВТ ЄЕК ООН S.С.1) на 103-й сесії (м. Женева, 29-31 жовтня 2008 р.) і набирали чинності з 20 вересня 2010 року.

Шоста поправка має на меті приведення ЄУТР у відповідність до законодавства, введеного в дію в Європейському Союзі (постанова ЄС № 561/2006 від 15.03.2006) у частині періодів керування та відпочинку професійних водіїв, з тим щоб забезпечити гармонізацію цих двох систем правил та безпеку дорожнього руху.

Відповідно до Поправки 6 до ЄУТР з 20 грудня 2010 року загальна кількість тахограм у водіїв має становити 29 (тобто за поточний день та попередні 28 календарних днів).

Аналогічні положення щодо кількості тахограм у водіїв містяться і у пункті 6.1 розділу VI Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 № 340.

Відповідальність

У зв’язку з тим, що тахограми та роздрукування даних роботи тахографа (у разі оснащення транспортного засобу цифровим тахографом) є носієм інформації про дотримання водіями режиму праці та відпочинку, їх відсутність під час державного контролю підтверджує порушення режиму праці та відпочинку водіями колісних транспортних засобів.

Відсутність необхідної кількості тахокарток у водія можна підтвердити документами, що відповідають вимогам чинного законодавства (лікарняний наказ на відрядження, наказ на відпустку, чеки, квитанції тощо), але з метою сприяння проведення перевірки перевізникам рекомендується використовувати для підтвердження діяльності Бланки підтвердження , затверджені поправкою № 6 до ЄУТР, яка відповідно до статті 12-біс (Зразки типових бланків) та нового Додатка 3 до додатку до ЄУТР передбачає оформлення Бланка підтвердження діяльно та водія та в Інструкції визначає умови його використання.

За порушення режимів праці та відпочинку водіями транспортних засобів до автомобільних перевізників застосовується адміністративно-господарський штраф у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 340 грн. (абз. 8 ч. 1 ст. 60 Закону);

перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 кілометрів одним водієм – штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 грн. (абз. 9 ч. 1 ст. 60 Закону);

за управління транспортними засобами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв транспортних засобів чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку – штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 680 грн. (абз. 11 ч. 1 ст. 60 Закону).

Відповідно до ч. 4 ст. 60 Закону під час скоєння однією особою двох чи більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

У зв’язку із чим у разі невиконання автоперевізником вищевказаних вимог та ненадання тахограм (за поточний день та попередні 28 календарних днів) та роздрукування даних роботи тахографа (у разі оснащення транспортного засобу цифровим тахографом), у випадках передбачених законодавством, адміністративно-господарські штрафи накладаються відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 60 Закону за кожне правопорушення окремо, у тому числі за кожний робочий день.

Отже, за порушення пов’язані з використанням тахографів та режиму праці водіїв, автомобільні перевізники несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 340 до 680 грн. за кожне порушення окремо.

Хто притягає до відповідальності

Порядком проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 передбачено, що у разі виявлення в ході рейдової перевірки (перевірки на дорозі) транспортного засобу порушення, справа про порушення розглядається в територіальному органі Укртрансбезпеки за місцезнаходженням автомобільного перевізника або за місцем виявлення порушення (за письмовою заявою уповноваженої особи автомобільного перевізника) не пізніше ніж протягом двох місяців з дня його виявлення.

У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Справа про порушення розглядається у присутності уповноваженої особи автомобільного перевізника.

Про час і місце розгляду справи про порушення уповноважена особа автомобільного перевізника повідомляється під розписку чи рекомендованим листом із повідомленням або надсиланням на офіційну електронну адресу (за наявності).

У разі неявки уповноваженої особи автомобільного перевізника справа про порушення розглядається без її участі.

За наявності підстав керівник територіального органу Укртрансбезпеки або його заступник виносить постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів.

Адміністративно-господарський штраф повинен бути перерахований автомобільним перевізником на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, про що повідомляється територіальний орган Укртрансбезпеки, посадовою особою якого винесено відповідну постанову.

Копія постанови видається не пізніше ніж протягом трьох днів після її винесення уповноваженій особі автомобільного перевізника під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.

У разі оскарження постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів стягнення сплачується не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після отримання повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Отже, перевізники зобов’язані дотримуватись вимог законодавства, яке регулює використання тахографів та робочого режиму водіїв, оскільки з урахуванням передбаченої відповідальності за кожне окреме правопорушення, сума штрафу може виявитися значною.

Якщо у Вас виникли додаткові питання стосовно законодавчого регулювання діяльності перевізників, Ви можете звернутись до адвоката за консультацією по телефону, або задати питання у коментарях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *