Огляд судової практики щодо строків звернення до суду про виплату страхового відшкодування

У пункті 33.1.4 статті 33 Закону 1961-IV передбачено, що у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, МТСБУ), повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу

та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально.

Крім того, для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду подає страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, МТСБУ) заяву про страхове відшкодування (пункт 35.1 статті 35).

Згідно з пунктом 36.1 статті 36 Закону №1961-IV страховик (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, МТСБУ), керуючись нормами цього Закону, приймає вмотивоване рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) або про відмову у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати). Рішення про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати) приймається у зв’язку з визнанням майнових вимог заявника або на підставі рішення суду, у разі якщо спір про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)

розглядався в судовому порядку.

Відповідно до пунктів 37.1.1, 37.1.4 статті 37 Закону №1961-IV підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування (регламентної виплати) є:

– навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на осіб, дії яких пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, вчинені у стані

необхідної оборони (без перевищення її меж) або під час захисту майна, життя, здоров’я. Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до закону;

– неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з моменту скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

ВС вказує, що попереднє звернення потерпілого у випадках, передбачених законом, до страховика із заявою про виплату страхового відшкодування в порядку, визначеному статтею 35 Закону №1961-IV, загалом не є обов’язковим та не виключає право особи звернутися безпосередньо до суду із позовом про стягнення відповідного страхового відшкодування.

Однак при добросовісній поведінці потерпілої особи та доведеності, що річний строк пропущено через незалежні від потерпілої особи причини, особа може отримати таке відшкодування, пред’явивши вимогу до страховика (страхової компанії) в судовому порядку протягом строку позовної давності.

Постанова, Велика Палата Верховного Суду, 11.12.2019, справа №465/4287/15 (провадження №14-406цс19)

Постанова, Велика Палата Верховного Суду, 14.12.2021, справа №147/66/17 (провадження №14-95цс20)

Постанова, Велика Палата Верховного Суду, 22.02.2022, справа №201/16373/16-ц (провадження №14-27цс21)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 21.08.2018, справа №227/3573/16-ц (провадження №61-15026св18)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 12.12.2018, справа №641/8243/14-ц (провадження №61-10185св18)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 20.02.2019, справа №201/8286/16-ц (провадження №61-4898св18)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 24.04.2019, справа №643/19957/15-ц (провадження №61-9436св18)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 01.07.2019, справа №513/1275/14-ц (провадження №61-22420св18)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 18.05.2020, справа №572/49/17 (провадження №61-1570св17)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 25.11.2021, справа №204/5314/18 (провадження №61-17280св20)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 12.05.2022, справа №623/290/21 (провадження №61-9224св21)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 24.02.2023, справа №296/2099/20 (провадження №61-1884 св22)

Постанова, Касаційний цивільний суд Верховного Суду, 01.03.2023, справа №752/27457/21 (провадження №61-11453св22)

Матеріал підготовлено на основі інформації КОМІТЕТУ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ НААУ за 2022 р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *